| T1航站楼电梯媒体
T1航站楼出发大厅和到达大厅电梯  
位于T1航站楼出发大厅和到达大厅电梯,覆盖T1所有旅客及接送机人群。
媒体尺寸:2m×2.5m×6面
媒体价格:120万/年
T1航站楼出发大厅和到达大厅电梯
T1航站楼二楼出发大厅位置图
 
T1航站楼电梯媒体
  机场简介
  机场到达通道灯箱媒体
  机场停车场媒体
  机场贵宾厅媒体
  T1航站楼廊桥媒体
  T1航站楼到达出口媒体
  T1航站楼电梯媒体
  机场巴士媒体
  国内出发、数字媒体
  展位媒体
 
咨询热线:010-85590199